Thursday, April 4, 2013

ARTEMIA

Rega ikan yang baru menetas dan berumur 48 jam sangat kecil. Ia sangat memerlukan makanan yang sangat halus dan lembut serta mudah ditelan oleh rega ikan. Selain saiz makanan yang kecil, ia juga perlu mengandungi nutrisi yang mencukupi untuk rega ikan membesar. Ia perlu mengandungi protein yang tinggi.Untuk memenuhi keperluan mekanan rega ikan, ia perlu mengandungi khasiat tinggi terutama kandungan protein. Oleh itu artemia sangat sesuai selain moina, cacing sutera dan sebagainya.Ini adalah artemia yang telah berjaya saya tetaskan selama 24 jam dengan menggunakan air bergaram. Ia mudah dikendalikan kerana telur artemia ini sudah tersedia dijual secara kering dalam tin dan pek. Dengan menggunakan air bergaram dan bantuan pengudaraan, artemia dapat ditetaskan dengan mudah dan sedia untuk diberikan kepada rega yang masih kecil. Pemberian artemia kepada rega dapat diteruskan sehingga rega ikan berumur seminggu. Pada umur tersebut, artemia dapat ditukar kepada pelet permulaan yang dihancurkan halus. Ia bertujan untuk melatih secara perlahan rega ikan keli agar biasa dengan pelet.

ARTEMIASocialTwist Tell-a-Friend

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...